Hakkımızda

Akademik hayatım boyunca psikoloji bilim dalına çok ilgi duymakla birlikte bölümümü çok severek okudum. 2013 yılında Bakırköy Eğitim ve Araştırma hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları alanında stajım boyunca Psikopatoloji hakkında daha geniş bilgi sahibi olmakla birlikte alanı tanımış ve mesleki olarak ilk adımı atmış oldum.

İletişim

150 Evler Mah. 29 Mayıs Cad. Gülay Apart. No:1, 10400 Ayvalık/Balıkesir

(+90) 537 208 77 76

uzmpskbilgekantarci@gmail.com

Blog

ONKOLOJİK PSİKOLOJİ

Günümüzde kanserin oldukça yaygın bir psikosomatik rahatsızlık olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Birçok hastalıkta olduğu gibi kanser hastalığında da ruh sağlığımızın önemi büyüktür. Birçok bedensel rahatsızlığımız zihinsel ve duygusal süreçlerimizle yakından ilişkilidir. Sağlığımız yerindeyken kanser hastalığı ya da bir gün kansere yakalanacağımız hiç aklımıza gelmez ancak bir gün başımıza geldiğin de de öfke, inkâr, suçluluk duygusu […]

EMDR NEDİR?

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR sisteminin temelini oluştıran adaptif bilgi işleme modeline göre, beyin fizyoljik temelleri baz alarak edindiği her yeni bilgiyi nöral ağlarda depolar ve yeniden işler, her yeni öğrenme ile kendisine ulaşan bilgiyi depolar ve yeniden işler.  Duygu, düşünce, ses, koku tat gibi bilgiler […]

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TEDAVİ

Bilişsel/Davranışçı Terapi, bireyin içinde bulunduğu yanlış inançlarını fark etmesi ve bu bu olumsuz düşünce yapısının nasıl ortaya çıktığının farkına varmasını amaçlar. Daha sonrasında bireyi olumsuz yönde etkileyen bu yanlış inançların nasıl ortaya çıktığını anladıktan sonra terapist danışan işbirliği ile bu olumsuz intaçlar ile nasıl bir değişiklik yapılabileceği hakkında çalışmalar yapılır. Bireyin sosyal hayatını ve günlük […]

YİYECEKLERİN RUH SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNE ETKİLERİ NELERDİR

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki yediklerimiz yicekelerin ruh sağlığımız üzerinde doğru orantılı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Vucudumuza iyi gelen yiyecekler aynı zamanda zihnimize de iyi gelmekle beraber itileştirici güze sahip olduklarını söylemek mümkündür. Bir çok depresif bozukluk, kaygı bozuklukları kronik stres gibi rahatsızlıklar yaşayan bireylerin kendini rahatlamak için yiyeceklere yöneldiği görülmektedir. Bunun bir sebebi de serotonin […]

BİPOLAR DEPRESYON NEDİR

İki uçlu bozukluk olarak da adlandırılan bipolar bozukluk belli dönemlerde çökkün duygudurumu, bazı dönemlerde ise öfarik yani aşırı hareketli belirtilerin gösterildiği bir duygudurum hastalığıdır. Aşırı hareketli geçirilen döneme mani dönemi denir. Mani döneminde birey aşırı canlı, neşeli bazen de öfkeli tavırlar sergileyebilir. Bu belirtileri düşünce ve konuşma deviniminde hızlanma, büyüklük sanrıları, taşkınlık ve aşırı coşma […]

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Kişilik bozukluğu nedir? Nasıl tanımlanır? Kişilik bozukluklarının net bir tanımını yapmak ve tanı koymak oldukça güçtür.  Ruh sağlığı alanında tanı karmaşasına sebep olan sorun kişilik bozuklukları olmaktadır. Kişilik bozukluğu tanısı koyarken en önemli tanı ölçütü öncelikle bireyin toplumsal uyumuna bakılmasıdır. Bir diğer önemli nokta ise kişilik yapısı ve kişilik bozukluğu ayrımına varabilmek bir diğer önemli […]

YEME BOZUKLUKLARI

Yeme bozuklukları nelerdir nasıl ortaya çıkar tedavisi nasıl gerçekleşir yazıda bu alt başlıkları açıklamaya çalışacağız. Kısaca literatürde yapılan tanımlamalara göre yeme bozuklukları fiziksel etkenlere bağlı davranışsal bozukluklar olarak sınıflanmaktadır. Yani yeme bozuklukları çoğu zaman psikosomatik hastalıkların içinde alınmamıştır. Beden ağırlığı ve görüntüsü ile düşünsel olarak fazla çaba harcayan, yeme davranışlarında görülen belirgin değişiklik gösterilmesi bireyin […]

ANOREKSİYA NERVOZA(SİNİRSEL YİYESİZLİK)

Aneroksiya nevroza hastalılarında yeme davranışından belirgin değişiklikler gözlemlenmektedir.  Yeme tutumlarında değişme olan hastalar, hastalığın başlangıcında normal ya da hafif kiloludurlar. İlk başlarda yemek yemekten kaçınma davranışını sıkı diyetler takip ederken daha sonraları hasta yemek yemeyi tamamen reddedebilir.  Yemek yemekten kaçınma davranışına ek olarak hasta yemeklere aşırı ilgi de duyabilir hatta bazı zamanlarda yiyecek biriktirir. Yeme […]

UYKU BOZUKLUKLARI

İnsan ömrünün neredeyse üçte birini uykuda geçirir, son 40-50 yıl içerisinde uyku bozukluğu hakkında gittikçe artan ve ivme kazanan araştırmalar vardır.  Buna karşın psikolojik sorunları olan bireylerin uyku sorunları olabileceği varsayılmamaktadır. Uzun süren uykusuzluk bireye acı vermekle birlikle yaşam konforunu olukça olumsuz etkilemektedir. Psikolojik sorunların yanı sıra fiziksel sorunlarında uyku bozukluğuna sebep olabileceği görülmüştür. Peki […]

Kardeş Kıskançlığı

Kardeş Kıskançlığı   Kardeş kıskançlığı olduğunda yetişkin biri dahi bu duygu ile baş ederken zorlandığı halde durum bir çocuk olarak daha zor olacaktır. Çocuk böyle bir duruma anlam verememekle birlikte bu yönde ebeveyninin rehberliğine fazlası ile ihtiyaç duyacaktır. Insan yaradılışı gereği kendisi için önemli olan hiç bir şeyi ve ona olan sevgisini kaybetmek veya başkasıyla […]