Hakkımızda

Akademik hayatım boyunca psikoloji bilim dalına çok ilgi duymakla birlikte bölümümü çok severek okudum. 2013 yılında Bakırköy Eğitim ve Araştırma hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları alanında stajım boyunca Psikopatoloji hakkında daha geniş bilgi sahibi olmakla birlikte alanı tanımış ve mesleki olarak ilk adımı atmış oldum.

İletişim

150 Evler Mah. 29 Mayıs Cad. Gülay Apart. No:1, 10400 Ayvalık/Balıkesir

(+90) 537 208 77 76

uzmpskbilgekantarci@gmail.com

EMDR NEDİR?

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.

EMDR sisteminin temelini oluştıran adaptif bilgi işleme modeline göre, beyin fizyoljik temelleri baz alarak edindiği her yeni bilgiyi nöral ağlarda depolar ve yeniden işler, her yeni öğrenme ile kendisine ulaşan bilgiyi depolar ve yeniden işler.  Duygu, düşünce, ses, koku tat gibi bilgiler yeden işlenip olayla ilişkili anı noral ağlarda depolanır. Deneyimlerimiz ve öğrenme yolu ile edindiğimiz bilgiler gelecekte kullanılmak üzere hafızamızda depolanır, bu bilgiler işlevsel olduğu gibi işlevsel olmayan bilgiler de söz konusudur. Öğrendiğimiz bu deneyimler gelecekteki tepkilerimizi ve inanç sistemimizi oluşturur. , bu yapıya adaptif bilgi işleme sistemi denir. Adaptif bilgi sistemi ruh sağlığımızla uyumlu bir şekilde çalıştığında verimli bir yapı olarak kabul edilir ancak kişi geçmişinde bir travmaya maruz kaldıysa ya da yoğun bir depresyon ya da kaygı yaşıyorsa bu sistemde bazı aksaklıklar oluşur ve insanda doğal olarak bulunan bu adaptif bilgi işleme sistemi düzgün çalışmıyormuş gibi anlaşılabilir. Sağlıklı bir insan, daha eskiden edindiği deneyim ve bilgileri yeni gelen bilgi ve deneyimlerle birleştirerek işlevsel bir hale dönüştürülebilirken, travma veya strese maruz kalmış bir insanda bu sistemde bazı aksaklıklar oluşur yeni gelen bilgi adaptif bir şekilde eski bilgilerle işlenemez hale gelir. Böylece öğrenme gerçekleşmez ve kişi sanki olayın etkilerini tekrar yaşıyormuş gibi hisseder. Bu durum en çok travmaya maruz kalan bireylerde görülür; yaşadıkları olumsuz deneyimler sürekli falshbackler halinde aklına gelir , bireyi bir düşünce girdabına düşmüş hissine kaptırır ve rahatsız eder. Maruz kaldığı travmatik anılar sürekli bilinç düzeyine gelip bireyi rahatsız eder ve yeni bir şey öğrenmesine engel olur. Bu edindiği olumsuz deneyimler imgeler, sesler, beden duyumları halinde depolanır ve böylece kişi yaşadığı travmatik olayı tekrar deneyimliyormuş gibi bir algı yaşar. EMDR’ye göre ruhsal rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin altında yatan uyum bozucu, , işlevsiz  bir şekilde depolanmış anılar yatar. Kişinin kendisine karşı atfettiği olumsuz inançları (ör: Ben işe yaramazım), olumsuz duygusal tepkileri (rezil olmaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı)gibi dışavurumlar problemin kendisi değil problemin olumsuz bir şekilde dışavurumlarıdır. EMDR bu tarz işlevsel olamayan anıların yeniden işlenmesini sağlar ve böylece bireyin travmadan dolayı bilincine gelen olumsuz anılarını duyarsızlaştırmak için kullanılır. Bu sayede kişi yeni bir bakış açısı elde eder ve kişisel gelişimine katkı sağlar.

Bir yanıt yazın