Hakkımızda

Akademik hayatım boyunca psikoloji bilim dalına çok ilgi duymakla birlikte bölümümü çok severek okudum. 2013 yılında Bakırköy Eğitim ve Araştırma hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları alanında stajım boyunca Psikopatoloji hakkında daha geniş bilgi sahibi olmakla birlikte alanı tanımış ve mesleki olarak ilk adımı atmış oldum.

İletişim

150 Evler Mah. 29 Mayıs Cad. Gülay Apart. No:1, 10400 Ayvalık/Balıkesir

(+90) 537 208 77 76

uzmpskbilgekantarci@gmail.com

YEME BOZUKLUKLARI

Yeme bozuklukları nelerdir nasıl ortaya çıkar tedavisi nasıl gerçekleşir yazıda bu alt başlıkları açıklamaya çalışacağız. Kısaca literatürde yapılan tanımlamalara göre yeme bozuklukları fiziksel etkenlere bağlı davranışsal bozukluklar olarak sınıflanmaktadır. Yani yeme bozuklukları çoğu zaman psikosomatik hastalıkların içinde alınmamıştır. Beden ağırlığı ve görüntüsü ile düşünsel olarak fazla çaba harcayan, yeme davranışlarında görülen belirgin değişiklik gösterilmesi bireyin anekroksiya nervoza ya da bulimiya nevroza gibi hastalıkların baş göstermesi yeme bozuklukları sınıflaması altında yer alır. Yeme davranışında belirgin değişiklikler kişiyi çok fazla yemeye ya da çok sıkı diyetlere iter. Geçmişinde aneroksiya nevroza öyküsü olan bir hasta ilerleyen zamanlarda bulimiya nervozaya doğru bir geçiş de gösterebilir. Daha çok ağırlıklı olarak genç kadınlarda görünen yeme bozuklukları erkeklere oranla görülme sıklığı on katıdır.  Yeme bozukluklarının çeşitleri ve sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

  • Anoreksiya nevroza
  • Atipik aneroksiya nevroza
  • Bulimia nevroza
  • Atipik bulumia nevroza
  • Başka ruhsal bozukluklara bağlı aşırı yeme
  • Başka ruhsal bozukluklara bağlı kusma
  • Başka yeme bozukklukları

Yeme bozuklukları çoğu zaman ruhsal hastalıklarla ilişkili olmayıp yeme davranışı ile ilgili de olabilir.  Hasta bulimiya nevroza denilen tıkınırcasına yeme nöbetlerinden , aneroksiya nevroza gibi çok sıkı diyete başvurduğu epizodlar görülebilir,  hastalar bu ikisi arasında zaman zaman değişiklik gösteren yeme davranışına yönelebilirler.  Bulumik hastalarda tıkınırcasına yeme ve daha sonra yediklerinden pişman olma ve kusma görülürken , anoreksiya nervozada ise hasta tamamen yemeği reddeder ayrıca beden algısı da önemli ölçüde değişim göstermektedir; ne kadar zayıflarsa zayıflasın kendini ideal kiloda hissetmez ve kendini şişman olarak değerlendirir.  Bulumiya nevroza hastalarında sürekli yemek yiyerek ancak yediklerini kusma sıkça görülür, bulumik hastalar yemek yemeyi reddetmez ancak aynı şey aneroksiya nevroza için geçerli değildir. Aneroksiya nervozada hasta kesinlikle yemek yemeyi reddeder ve belirgin kilo kaybı gözlemlenir, bulumiya nevroza hastalarının çoğu hafif ya da normal kilodadır. Bulumik hastalar da daha sonra aneroksiya nevroza gözlemlenebilir ve yemek yemeyi  tamamen reddedebilir. Yeme davranışında teröpotik destek alarak değişiklik yapmak hastalığın sağaltımında önemli katkı sağlamaktadır.

Bir yanıt yazın