Hakkımızda

Akademik hayatım boyunca psikoloji bilim dalına çok ilgi duymakla birlikte bölümümü çok severek okudum. 2013 yılında Bakırköy Eğitim ve Araştırma hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları alanında stajım boyunca Psikopatoloji hakkında daha geniş bilgi sahibi olmakla birlikte alanı tanımış ve mesleki olarak ilk adımı atmış oldum.

İletişim

150 Evler Mah. 29 Mayıs Cad. Gülay Apart. No:1, 10400 Ayvalık/Balıkesir

(+90) 537 208 77 76

uzmpskbilgekantarci@gmail.com

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Kişilik bozukluğu nedir? Nasıl tanımlanır?

Kişilik bozukluklarının net bir tanımını yapmak ve tanı koymak oldukça güçtür.  Ruh sağlığı alanında tanı karmaşasına sebep olan sorun kişilik bozuklukları olmaktadır. Kişilik bozukluğu tanısı koyarken en önemli tanı ölçütü öncelikle bireyin toplumsal uyumuna bakılmasıdır. Bir diğer önemli nokta ise kişilik yapısı ve kişilik bozukluğu ayrımına varabilmek bir diğer önemli adımdır.

Kişilik bozukluğunda görülen özellikler nelerdir?

Davranış örüntüleri genel olarak benliğe yerleşmiştir, kişi bu davranışlardan nadiren vazgeçer, esneklik gösteremez örneğin yapılan bir hata tekrar tekrar yinelenir, ders alınamaz. Davranışsal olarak topluma uyumsuz özellikler gösterebilen birey toplum için geçerli ölçütlerden önemli düzeyde sapar. Bu uygunsuz davranışları çocukluk ve ergenlikten itibaren süregelir. Bireyin topluma uyumunu önemli ölçüde bozar ve iş yaşantısı ve sosyal yaşantısında belirgin bozulmalara sebep olur, şiddetli sıkıntılara sebep olur. Genellikle bu olumsuz davranış özellikleri benliğe uyumludur yeni kişi tarafından özümsenmiş olup içselleştirilmiştir. Bu olumsuz davranışlar kişi tarafından benliğe uyumlu olmasa dahi yani kişi tarafından benimsenmese bile çok zor değiştirilebilir.  Böyle bir durumda birey çevresi ile sürekli tartışmaya girer ve kendisi çevreye ya da toplum kurallarına uymayı reddeder onun yerine toplumu kendisine uydurmaya çalışır. Buna rağmen alttan yatan zihinsel duygusal veya bedensel bir rahatsızlık yoktur, yani kişinin bu belirtileri göstermesinin altında herhangi bir sebep olmaması ayrıca ilaç veya madde kullanımı ile bu belirtilerin açıklanamamasıdır.  Kişilik bozukluklarının başlangıç aşaması genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkmaya başlar. Tedavi ile kişilik bozukluklarının önemli bir oranla düzelebildiği gözlemlenmiştir. Bun karşılık kişilik bozukluklarının yanı sıra bireyde bazı ruhsal rahatsızlıklarda oluşabilir.  Ayrıca kişilik bozukluğu gösteren bireylerde sorumluluk almaktan kaçış, alkol ve madde kötüye kullanım ve bu maddelere düşkünlük, çevre ile çok sık tartışmaya girilmesi, antisosyal ve suç unsuru oluşturabilecek davranışlar gösterdiğinde bireyde suçluluk duygusunun oluşmaması, davranışların uyumsuz olmasına rağmen bireyin bundan yakınmaması durumuna oldukça sık rastlanılır. Ayrıca birey tartışmaya girdiği konular hakkında sürekli kendini haklı çıkarmaya çalışır, sorunun kendisinden değil çevreden kaynaklandığı konusunda fazlası ile direnç gösterir. Kişilik bozukluklarının sağaltımında zarar verici davranışlar arttığı taktirde ilaç tedavisi gerekebilir ayrıca psikoterapi desteği alınması davranış sorunlarının azalmasına katkıda bulunacaktır.

Bir yanıt yazın