Hakkımızda

Akademik hayatım boyunca psikoloji bilim dalına çok ilgi duymakla birlikte bölümümü çok severek okudum. 2013 yılında Bakırköy Eğitim ve Araştırma hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları alanında stajım boyunca Psikopatoloji hakkında daha geniş bilgi sahibi olmakla birlikte alanı tanımış ve mesleki olarak ilk adımı atmış oldum.

İletişim

150 Evler Mah. 29 Mayıs Cad. Gülay Apart. No:1, 10400 Ayvalık/Balıkesir

(+90) 537 208 77 76

uzmpskbilgekantarci@gmail.com

BİPOLAR DEPRESYON NEDİR

İki uçlu bozukluk olarak da adlandırılan bipolar bozukluk belli dönemlerde çökkün duygudurumu, bazı dönemlerde ise öfarik yani aşırı hareketli belirtilerin gösterildiği bir duygudurum hastalığıdır. Aşırı hareketli geçirilen döneme mani dönemi denir. Mani döneminde birey aşırı canlı, neşeli bazen de öfkeli tavırlar sergileyebilir. Bu belirtileri düşünce ve konuşma deviniminde hızlanma, büyüklük sanrıları, taşkınlık ve aşırı coşma gibi eylemler takip edebilir. Kişi çökkün dönemden sonra mani dönemine girebilir. Mani dönemindeki birey aşırı güvenli davranışları, abartılı giyimi, konuşma ve hareketlerinde aşırı hızlanma, çok para harcama gibi davranışları ile dikkat çeker ve çoğu zaman hastaneye yatış gerekebilir. Bu dönemin biraz daha hafif geçtiği duruma hipomani denir hipomani döneminde mani döneminde olduğu gibi hastaneye yatış gerekmeyebilir, belirtiler daha çabuk atlatılabilir. Hasta tedavi almasını söyleyen kişilere karşı öfkelidir, çoğu zaman tedavi almayı reddeder. Hem hekime hem de yakın çevresine karşı tedavi alması gerektiği noktada zıt görüştedir ve tedaviyi çoğunlukla reddeder. Hastanın genel görünümü şu şekildedir; çok hızlı konuşur çoğu zaman araya girmek ve konuşmasını bölmek neredeyse imkânsızdır. Aşırı neşeli ya da öfkeli olabilir, davranışlarında abartılmış bir özgüven vardır. Bu süreçte riskli davranışa yönelebilir, aşırı para harcaya bilir, rastgele kişilerle cinsel ilişki kurabilir. Manik dönemde olan kişinin öfke ve aşırı neşe arasında gidip gelmesine karma dönem denir.  Birey aşırı hareketliliğine ve neşesine rağmen bitkin ve yorgun gözükebilir, uykusuzluk görülebilir. Bu dönemde dikkatini tek bir yere odaklayamayan kişilerde düşünce yapısında hızlanma ile birlikte var sanılar ya da yanılsamalar görülebilir.  varsanılar çoğu zaman kişinin benliği ile uyumludur. Ayrıca bilinç ve yöenlim bozuklukları da oluşabilir. Konuşması çok hızlı olan bireyin düşünceleri  de çok hızıdır ve çoğu zaman hastanın konuşma hızına yetişemez bu yüzden fikir uçuşmaları görülür. Büyüklük düşünceleri ortaya çıkar, kişi çok yetenekli olduğunu, önemli bir iş için görevlendirildiğini sanabilir. Bu durumun yanı sırada kişide kötülük görme hezeyanları da ortaya çıkabilir, paranoid özellikler ortaya çıkar. Mani dönemini daha sonrasında çökkün dönem takip eder.

Bir yanıt yazın