Hakkımızda

Akademik hayatım boyunca psikoloji bilim dalına çok ilgi duymakla birlikte bölümümü çok severek okudum. 2013 yılında Bakırköy Eğitim ve Araştırma hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları alanında stajım boyunca Psikopatoloji hakkında daha geniş bilgi sahibi olmakla birlikte alanı tanımış ve mesleki olarak ilk adımı atmış oldum.

İletişim

150 Evler Mah. 29 Mayıs Cad. Gülay Apart. No:1, 10400 Ayvalık/Balıkesir

(+90) 537 208 77 76

uzmpskbilgekantarci@gmail.com

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TEDAVİ

Bilişsel/Davranışçı Terapi, bireyin içinde bulunduğu yanlış inançlarını fark etmesi ve bu bu olumsuz düşünce yapısının nasıl ortaya çıktığının farkına varmasını amaçlar. Daha sonrasında bireyi olumsuz yönde etkileyen bu yanlış inançların nasıl ortaya çıktığını anladıktan sonra terapist danışan işbirliği ile bu olumsuz intaçlar ile nasıl bir değişiklik yapılabileceği hakkında çalışmalar yapılır. Bireyin sosyal hayatını ve günlük yaşamdaki işlevselliğini olumsuz olarak etkileyen bu negatif durumla başa çıkabilmek, danışan terapist işbirliği ile gerçekleşir bazı zamanlarda terapist tarafından danışana ödevler verilebilir ve bazı çalışmalarla desteklenebilir. Bu noktada önemli olan bireyin eski işlevsel olmayan düşünce ve davranış kalıplarının yerine işlevsel olan inanç ve davranışları edinmesini sağlamaktır. Bireyin ihtiyacına göre seanslar planlandıktan sonra kişiyi olumsuz yönde etkileyen davranış ve düşünce biçimlerinin yerine olumlu olanları ve bireyi günlük yaşamda daha işlevsel hale getirecek kalıpları yerine koyması beklenir. Bilişsel davranışçı terapinin tam olarak amacı budur; işlevsel olamayan düşünce ve davranış kalıplarının yerine işlevsel ve bireyin gerçek potansiyeline ulaşmasını sağlayacak yeni yapıların kazanılmasıdır. Hepimizin düşünceleri günlük hayatımızı önemli yönde etkiler, bazı durumlarda ne düşünüyorsak onu yaşamaya başlarız bilişsel davranışçı terapinin amacı budur; olumsuz ve işlevsel olmayan düşüncelerimizin davranışlarımızı ve duygularımızı olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçebilmeyi sağlamak.  Birçok konuda bizi etkileyen olaydan çok olaya karşı bizim atfettiğimiz anlam ve olayları algılama biçimimizdir, örnek vermek gerekirse bazı insanlar bir olayı şanssızlık olarak görürken, bazı insanlar bu durumun başka fırsatları meydana getireceğini düşünüp nasıl üstesinden geleceğinin yollarını araştırırlar, bu durumda önemli olan olayları değil bakış açımızı değiştirmektir. Depresyon gibi ruhsal rahatsızlıklarda bireyde öğrenilmiş çaresizlik ortaya çıkabilir ve her olayı genelleme yoluna gidebilir bu da bireyi olumsuz düşüncelere maruz bırakabilir, olayın içinden asla çıkamayacağı yönünde çarpıtılmış bir inanca sahip olabilir. Danışan terapistle beraber çalışarak bu otomatik olarak çıkan ve bireyi olumsuz etkileyen çarpıtılmış inançları belirli yöntemlerle saptayarak yerine işlevsel olanları koyar, terapist bu yönde danışana destek olur. Bilişsel davranışçı tedavi günümüzde en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir ve etkisi kanıtlanmıştır.

Bir yanıt yazın