Hakkımızda

Akademik hayatım boyunca psikoloji bilim dalına çok ilgi duymakla birlikte bölümümü çok severek okudum. 2013 yılında Bakırköy Eğitim ve Araştırma hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları alanında stajım boyunca Psikopatoloji hakkında daha geniş bilgi sahibi olmakla birlikte alanı tanımış ve mesleki olarak ilk adımı atmış oldum.

İletişim

150 Evler Mah. 29 Mayıs Cad. Gülay Apart. No:1, 10400 Ayvalık/Balıkesir

(+90) 537 208 77 76

uzmpskbilgekantarci@gmail.com

ŞEMA TERAPİ NEDİR NASIL UYGULANIR?

İnsanlar yaşamları boyunca bir çok çevresel etkene maruz kalır ayrıca buna kendi duygu ve düşünceleri gibi zihinsel süreçleri de hakimdir. Bu mekanizmalar bir araya gelerek bizim şemalarımızı oluşturur, bu şemalar olumlu olabildiği gibi olumsuz da olabilir kısaca biz şemalara olaylara karşı atfettiğimiz anlamlar da diyebiliriz bazı durumlarda bu şemalar olumlu zihinsel süreçleri kapsarken bazen bu şemalar olumsuz da olabilir. Doğduğumuz günden itibaren hatta anne karnında bile bu olaylar ve durumlara karşı atfettiğimiz şemalar oluşmaya başlar. Bazı zamanlarda öyle bir hale gelir öyle kemikleşmiş bir yapı oluşturur ki kişi düşüncelerinin onu olumsuz yönde etkilediğini bilse dahi onları değiştirmek için yeterli gücü elde edemez. Şema kavramına daha da girecek olursak hayatımıza bu edindiğimiz şemalar yani duygu ve deneyimler hükmetmeye başlar, örnek verecek olursak, yaşanan herhangi bir olaya karşı bazen nasıl bir anlam yükleyeceğimize bu şemalar karar verir; hangi olaya üzülmemiz gerektiğini çevremizden öğreniriz ve zamanla bu olaylara karşı bir duygumuz oluşmaya başlar bu durum zamanında oluşturduğumuz şemanın sonucudur. Kişinin yanlış veya işlevsiz bir şekilde oluşmuş şemalarında olumsuz duygu ve düşünceler hakimdir işte tam bu noktada bir ruh sağlığı uzmanı tarafından şema terapi desteği alınabilir. Şema terapide kullanılan tekniklere kısaca göz atacak olursak bilişsel, davranışsal ve duygusal bazı teknikler uygulanır ve bunlar yeniden işlenir. Şema terapide asıl amaç işlevsiz bir şemanın örüntülerini bulmak neden ve sonuç ilişkisini düzgün kurabilmektir. Şema terapide danışan ve terapist sağlıklı ve sağlıksız şemaları birlikte değerlendirir daha sonra sağlıklı şema örüntüsü terapistin desteği ile danışana bırakılır böylece işlevsiz bir durumun yerini işlevsel olan almıştır. Şema terapi duygusal akıcı yaklaşım, gestald terapi, bağlanma ve nesne ilişkileri kuramını bir araya getiren bir terapi yöntemidir. Şema terapinin ilk adımı danışanı örseleyen tutumları bulmaktır yani kişinin kendine ve olaylara atfettiği anlamlar burada önem taşır. Bazen danışana ödev verilir, bazen danışandan terapist eşliği ile imgeleme yöntemi ve role playing yapması da istenebilir. bu yöntem kişinin maruz kaldığı olumsuz yaşam olaylarına karşı atfettiği anlamlar saptanarak yerine olumlu olanların konmasına öncülük eder.

Bir yanıt yazın